Ustanowiona Inteligencja Wieloraka Gardnera – Jak to działa?

Inteligencja wieloraka Gardnera (ang. Multiple Intelligences theory, MI theory) – teoria inteligencji Howarda Gardnera, według której inteligencja człowieka jest wieloaspektowa i składa się z ośmiu różnych rodzajów. 

Gardner twierdzi, że istnieje osiem różnych rodzajów inteligencji, które można podzielić na dwie grupy:

Ustanowiona Inteligencja Wieloraka Gardnera - Jak to działa?

– pierwsza to inteligencje podstawowe, które są wrodzone i wykorzystywane przez człowieka do porozumiewania się z otoczeniem oraz do rozwijania się i uczenia się;

– druga to inteligencje szczegółowe, które można rozwinąć popr

Ustanowiona Inteligencja Wieloraka Gardnera - Jak to działa?

Inteligencja Wieloraka Gardnera

Inteligencja wieloraka Gardnera to teoria inteligencji, która uważa, że ludzie mają wiele różnych rodzajów inteligencji, z których każdy ma swoje własne zalety i słabości. Teoria ta zakłada, że istnieje siedem różnych rodzajów inteligencji: inteligencja lingwistyczna, inteligencja wizualno-przestrzenna, inteligencja matematyczno-logiczna, inteligencja muzyczna, inteligencja społeczna, inteligencja emocjonalna i inteligencja ruchowa. Teoria ta kładzie nacisk na indywidualne siły i słabości każdego człowieka i jest często wykorzystywana w edukacji oraz w pracy zawodowej. Teoria ta pozwala ludziom dostrzec ich własne mocne strony i wykorzystać je w najlepszy możliwy sposób.Czym jest Inteligencja Wieloraka Gardnera?

Ustanowiona Inteligencja Wieloraka Gardnera - Jak to działa?

Inteligencja wieloraka Gardnera, zwany również teorią inteligencji wielorakiej, jest teorią psychologiczną opracowaną przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Teoria ta twierdzi, że ludzie posiadają osiem typów inteligencji: muzyczną, werbalną-lingwistyczną, matematyczno-logiczną, przestrzenną, ruchową, interpersonalną, intrapersonalną i naturalistyczną. Te różne inteligencje mają różne mocne i słabe strony i każdy z nas ma częściowy dostęp do każdego z nich. Teoria ta jest szeroko stosowana w edukacji, ponieważ po

Inteligencja Wieloraka Gardnera

Inteligencja wieloraka Gardnera to teoria inteligencji stworzona przez Howarda Gardenera, która uważa, że inteligencja składa się z ośmiu różnych typów, z których każdy może być wzmocniony w inny sposób. Są to inteligencje lingwistyczna, matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, fizyczna, społeczna, intrapersonalna i naturalna. Każdy z tych typów inteligencji może być wzmocniony poprzez ćwiczenia, praktykę i edukację, która pomaga w wykształceniu silnych umiejętności. Teoria ta ma na celu pomoc w określeniu osobistych mocnych stron oraz wskazanie, w jaki sposób wykorzystać je do osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego.

Więcej  Wymień Królów Polski - Co znamy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *